Unconscious bias in de klas

Het project ‘Oude Grieken Jonge helden’ heeft me bijgebracht hoe om te gaan met leerlingen en ook met verschillende problemen zoals bijvoorbeeld stress, klasmanagement, het maken van oefeningen en klasdifferentiatie.

Wat ik het allerfijnste vond, was om de leerlingen les per les te zien groeien en om te zien hoe leuk ze het vonden om hun eigen talen te gebruiken in een klascontext. Sommige leerlingen die in het begin van de lessenreeks stil waren, durfden bij de creatieve opdrachten plots wel hun hand op te steken en bijvoorbeeld hun monsterstem laten klinken. In het begin ging het lezen van Griekse woorden erg stroef, maar tijdens les drie werd er grote vooruitgang geboekt, waardoor ik erg trots was op de leerlingen. Het benutten van de meertaligheid van de leerlingen (Roose & Van Avermaet: 13, Bracke: 388-389) biedt echt een verrijking zowel voor jezelf als voor de medeleerlingen. Iedereen is enorm enthousiast en dit creëert een leuke sfeer in de klas. Er is geen enkele taal die negatief bezien wordt, want door gelijkenissen en verschillen aan te tonen met ‘statustalen’, wordt hun taal als gelijkwaardig beschouwd met andere talen. Zo leerde ik dat het Griekse verschijnsel met twee verschillende sigma’s niet zo abnormaal is, want in het Arabisch wordt dit systeem toegepast bij verschillende letters. De creatieve opdrachten bleken fantastisch voor leerlingen die wat minder enthousiast leken tijdens de ‘gewone’ lessen. De leerlingen leefden op wanneer ze creatief bezig waren met klei, wat voor mij persoonlijk het hoogtepunt van de lessenreeks was.

Doorheen de lessenreeks bleek dat unconscious bias sterker meespeelt dan je voor jezelf durft toegeven. De andere student en ik waren aan de lessenreeks begonnen met het idee dat verschillende leerlingen zeer taalarm waren, door een introductiemailtje van de leerkracht. Dit heeft onze visie op de eerste les zeker beïnvloed en we waren dan ook enorm verbaasd dat er eigenlijk geen probleem bleek de eerste les. We waren ook op de hoogte gebracht over een bepaalde probleemleerling. Dit heeft mijn denken echt beïnvloed. Wanneer deze leerling een ongeïnteresseerde indruk maakte en aan het prutsen was met schrijfgerief, ging ik er sneller van uit dat de leerling niet oplette, terwijl dit helemaal niet zo was. Ik stelde dan bijvoorbeeld een vraag en ik kreeg een perfect antwoord. In mijn verdere onderwijscarrière maak ik hier een werkpunt van om geen vooroordelen te koesteren ten opzichte van mijn leerlingen.

 

Bibliografie

Bracke, E. (2020). De impact van Oudgriekse studie op kansarme leerlingen : participatieverruiming in het lagere scholenproject Oude Grieken – Jonge Helden. Lampas 53(3), 90–103.

Roose, I., & Van Avermaet, P. (2014). Kinderarmoede & onderwijs: schets van de problematiek en krijtlijnen om de hefboomfunctie van onderwijs te realiseren. Caleidoscoop 26(5), 6–15.

 

— Aurélie De Baerdemaeker