Het project oude grieken – jonge helden brengt oudgrieks naar de lagere school

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden Latijn en Grieks al jaren succesvol in het lager onderwijs gegeven, en dan vooral aan leerlingen uit kansarme gezinnen, met het specifieke doel de taalvaardigheid van leerlingen in het Engels te verbeteren, alsook hun zelfvertrouwen en intellectuele aspiraties te verhogen. Hiervoor wordt een aangepaste didactiek gebruikt.

De Afdeling Grieks aan de UGent startte in 2019 een dergelijk project om ook leerlingen uit lagere scholen in Vlaanderen met de Oudgriekse taal te laten kennismaken. Voor dit innovatieve concept werd de projectcoördinator, dr. Evelien Bracke, in oktober 2020 laureaat van de Jaarprijzen Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In deze video geeft ze daarover een woordje uitleg.

Concept

De lesmaterialen op deze website zijn gemaakt door studenten van de lerarenopleiding Grieks aan de UGent, voor leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar.

Onze lessen bestaan uit een afwisseling van verhalen vertellen, activiteiten en spelletjes. Het doel van elke les is om het taalkundig en academisch zelfvertrouwen van leerlingen te versterken. We gebruiken daarvoor een aangepaste didactiek. Onderzoek dat we reeds hebben gedaan, toont aan dat vooral begrijpend lezen van deze leerlingen significant verbetert in vergelijking met leerlingen die het project niet volgen.

Leerkrachten kunnen onze lesmaterialen gebruiken als een cursus op zich of als aanvulling bij schoolboeken. Er zijn ondertussen ook al enkele middelbare scholen aan de slag gegaan met onze lesmaterialen voor leerlingen van de eerste graad die geen Latijn volgen, zowel van de A als B stroom. De lesmaterialen kunnen dus aangepast worden aan verschillende doelgroepen.

Doe je mee?

Als je school geïnteresseerd is om mee te doen, bekijk dan onze brochure met informatie voor leerkrachten en ouders. Opgepast: voor het ogenblik kunnen we zelf geen lessen geven in extra scholen, maar voor leerkrachten die geïnteresseerd zijn zelf met het lesmateriaal aan de slag te gaan, kunnen we gerust een nascholing organiseren.

Het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor iedereen die graag meer leert over de Oudgriekse cultuur en taal, maar blijft wel eigendom van de Afdeling Grieks aan de UGent en is juridisch beschermd door een Creative Commons Licence: je mag het lesmateriaal gebruiken en aanpassen, maar 1) Jonge Helden moet steeds vermeld worden als bron, 2) voor lesmateriaal dat jij zelf aanpast, geldt dezelfde CCL als de onze, en 3) het materiaal mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Indien je school graag een financiële bijdrage levert, kan dat op het rekeningnummer van het UGent Universiteitsfonds: BE26 3900 9658 0329 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding Grieks Outreach. Elke bijdrage gaat integraal naar onze outreach-activiteiten.

Karrewiet kwam een kijkje nemen in een van onze lessen!

Het project werkt nu ook internationaal!

  • Op 26 januari 2022 co-organiseerde dr. Evelien Bracke, de coördinator van Jonge Helden, een online internationaal congres over klassieke talen op de basisschool. Je vindt hier meer informatie en een link naar opnames van de lezingen.
  • In samenwerking met collega’s van de Universiteit Leiden (dr. Suzanne Adema en Prof. dr. Tazuko van Berkel) en het Rijksmuseum van Oudheden werkte dr. Bracke ook aan een reeks online Oudgriekse lessen – tijdens de Week van de Klassieken 2022 werden deze lesjes met het publiek gedeeld. Je vindt hier alle informatie!

Meer informatie

Op de blog kan je updates en getuigenissen lezen van de studenten die aan het project deelnemen. Je kan ook afbeeldingen bekijken van lessen die door de studenten gegeven zijn en academische en krantenartikels doornemen.

Kijk ook eens naar de website van de Afdeling Grieks aan de UGent, indien je geïnteresseerd bent in Grieks op universitair niveau. Op de website van Didactica Classica Gandensia vind je lesmateriaal voor het middelbaar, informatie over nascholingen omtrent klassieke talen, en kansen tot samenwerking met onderzoekers.

Als je vragen hebt bij aspecten van het project, contacteer ons gerust. We helpen graag!

‘Wij hebben in het eerste trimester reeds twee lessenreeksen gegeven en de leerlingen vonden het héél leuk, zelfs in de beroepsklassen werd het een succes.’

‘De leerlingen (en ikzelf ook) waren heel enthousiast over de lessen en de gekozen werkvormen. De opdrachten spraken de leerlingen heel erg aan. Ze keken steeds enorm uit naar de volgende les.’

‘Het didactisch materiaal is steeds mooi en leuk opgesteld. Naar de leerlingen toe hebben de studenten een heel motiverende aanpak! Ze stellen doelgerichte vragen, taken en opdrachten op! Er wordt rekening gehouden met de leefwereld van de kinderen, ook met hun eigen moedertaal.’

 

Geniet van je kennismaking met het Grieks!

 

dr. Evelien Bracke – Projectcoördinator

Prof. dr. Katja De Herdt en Katrien Vanacker – Vakdidactiek Grieks

 

Partnerorganisaties:

Prof. dr. Tazuko van Berkel en dr. Suzanne Adema (Universiteit Leiden)

Rijksmuseum van Oudheden Leiden

 

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.