Grieks voor iedereen: hoe begin ik eraan?

Een introductie tot het Oudgrieks

In navolging van het nieuwe project, Oude Grieken – Jonge Helden, dat Oudgrieks naar kansarme jongeren uit het lager onderwijs brengt, kregen we vragen van leerkrachten die deze lessen zelf in hun school zouden willen organiseren. Daarom organiseerde het Team Vakdidactiek Latijn & Grieks, in samenwerking met de Afdeling Grieks, in 2019 een nascholing voor leerkrachten die Grieks graag aanbieden buiten het traditionele kader, bv. in het lager onderwijs, via talent-uren taal in de eerste graad, of aan leerlingen met taalachterstand. De didactiek focust expliciet op de versterking van de Nederlandse taal via een speelse kennismaking met het Oudgrieks.

Introductie tot het Griekse alfabet: introductie met handout.

Powerpoint: powerpoint

Handout: nascholing handout

Stijn Van Kessel (KLA): hoofdstuk over de goden en powerpoint

Introductie tot het Oudgriekse alfabet

Delfine Abbeloos, student van de EduMa Grieks, maakte ook introductievideo’s voor leraren Latijn die geen voorkennis hebben van het Grieks. De bedoeling is om ondersteuning te geven bij het geven van de initiatie Grieks binnen het vak Latijn – maar deze video’s zijn natuurlijk toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is om het Griekse alfabet te leren. Handouts waarop je zelf het alfabet kan oefenen vind je onder de video’s.

Les 1:

Les 2:

Les 3:

Les 4:

Handouts: Het Oudgriekse alfabet – introductie en Het Oudgriekse alfabet_alfabetisch

 

Klassieke studie in het secundair promoten op de basisschool?

Dankzij de bereidwilligheid van Brecht Van den Bossche (leraar aan het Hartencollege in Ninove) kan je inspiratie vinden om basisscholen, directies, ouders en leerlingen te informeren over de basisoptie Latijn in de eerste graad. Hij maakte dit superinteressante filmpje. Het spreekt voor zich dat gebruikers zijn naam daarbij vermelden, zodat het ook auteursrechtelijk correct is.

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.