Les 3: De plaag in Athene

De les rond de pest werd opgenomen in functie van de pandemie. Die omstandigheden hebben bij heel wat leerlingen voor onrust gezorgd en aan de hand van deze les kunnen leerlingen vanop een veilige afstand over de situatie praten. Het belang van een goede hygiëne en het belang van afstand tussen mensen wordt benadrukt en de leerlingen worden daarbij ook aangespoord om ook hun eigen opvattingen en kennis te tonen. Dat speelt in op het competentiegevoel van de leerlingen. Leerlingen kunnen tips geven aan de Atheners met betrekking tot veiligheid en angstreductie. Bovendien wordt aan de leerlingen ook gevraagd om aan te geven op welke manier ze mensen hebben geholpen tijdens deze verwarrende tijden.

De Griekse beschaving wordt al te vaak als dé bakermat van de Westerse beschaving beschouwd en worden daarbij de mindere aspecten van de Griekse maatschappij en cultuur genegeerd. Een van de (mindere) aspecten, is het gebrek aan hygiëne bij de Grieken. Omdat ik van mening ben dat het van belang is om een correct (en geen geïdealiseerd beeld) van de Griekse cultuur te schetsen, heb ik het gebrek aan hygiëne ook expliciet opgenomen in de les. De leerlingen worden ook aangemoedigd om verschillen binnen culturele rituelen, namelijk begrafenissen, te begrijpen, te appreciëren en te accepteren. Er wordt geen waardeoordeel geveld over de manier waarop de Grieken hun doden begroeven en de leerlingen worden bovendien actief aangespoord om in groep nog meer verschillende begrafenisrituelen te bespreken en te leren kennen. Ook over het feit dat de Atheners in hun angst de maatschappelijk orde niet meer vrijwaarden, wordt geen onmiddellijk waardeoordeel geveld. Hun gevoel wordt verklaard en geaccepteerd, maar aan de leerlingen wordt wel gevraagd waarom het van belang kan zijn om regels wel te volgen. Tot slot wordt ook gepeild naar hun eigen ervaring met het volgen van regels.

Lesplan: Les 3 – lesplan

Handout: Les 3 – handout en verbetersleutel

 

Naar les 4.